Veřená zakázka

Centrální dopravní terminál Jihlava - DSP, DPS - I. etapa

Číslo ve věstníku:
Z2021-025865
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „PD“) a poskytnutí dalších činností dle této ZD. Podkladem k provedení projektové dokumentace je projektová dokumentace pro územní řízení. Rozsah etapy PD co do územního rozsahu je vymezen přílohou (dále také jako „Rozsah etapy“). Součástí předmětu plnění jsou rovněž následující činnosti: a) Zajištění inženýrské činnosti k vydání veškerých správních povolení a souhlasů správních orgánů, k zajištění realizace stavby dle projektové dokumentace provedené vybraným dodavatelem v rámci předmětu plnění. b) Zajištění veškerých průzkumných prací pro zajištění realizace vlastní stavby dle PD. c) Zajištění autorského dozoru při vlastní realizaci stavby dle PD. d) Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v přípravné fázi

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  22.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.08.2021