Veřená zakázka

Centrální agendový a informační systém (CAIS)

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48810000-9 - Informační systémy
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení, dodávka a implementace nového Centrálního agendového a informačního systému (CAIS) pro podporu práce inspektorů při kontrole, vedení správních a přestupkových řízení, včetně terénního klienta a dále pro zpracování žádostí o informace a žádostí o vyjádření/stanovisko, a vyhodnocení činnosti úřadu, podpora CAIS poskytována na dobu neurčitou, součástí provozní podpory je rovněž zajištění cloudových služeb pro provoz díla a provádění zálohování systému včetně komplexní obnovy díla a obsažených dat v případě mimořádné události v testovacím i provozním prostředí. Rozvoj CAIS a poskytnutí přesunů díla do nové provozní lokality dle požadavku Zadavatele. Zadavatel přílohy 1, 11.1. a 11.2. závazného návrhu smlouvy nezveřejňuje na profilu zadavatele, z důvodu důvěrné povahy informací obsažených v těchto přílohách. Dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona budou tyto přílohy dodavatelům vydány v elektronické verzi na CD nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení jejich žádosti kontaktní osobě zadavatele a oproti závazku mlčenlivosti, který tvoří přílohu č. 09 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.05.2021