Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Centrála Správy železnic


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem uveřejnění je o soutěž o návrh dle § 143 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Zadavatel v rámci elektronického nástroje E-ZAK volí otevřené řízení jako druh zadávacího řízení pouze z důvodů technických a administrativních./ The subject of the publication is a competition in accordance with Section 143 of the Act No 134/2016, on public procurement and in accordance with the Code of Competition of the Czech Chamber of Architects. Within electronic tool E-ZAK the Contracting Authority chooses open procedure as a type of procurement procedure only for technical and administrative reasons.

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu pro účely budoucí výstavby nového sídla Správy železnic, státní organizace v jižním sousedství nově připravovaného Terminálu Smíchov podél ulice Nádražní, městská část Praha 5, Česká republika./ The subject-matter of the Competition consists in drawing up an architectural design for the purposes of future construction of new headquarters of Správa železnic, státní organizace, in the southern vicinity of the new Smíchov Terminal to be built along Nádražní street, in Prague 5 borough, the Czech Republic.

Soutěž se vyhlašuje jako architektonická, otevřená, jednofázová, projektová a anonymní./ The Competition is announced as an architectural, one-stage, open, project design and anonymous competition.


Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci jsou 1,95 mld. Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota Následné zakázky činí 123.000.000,- Kč bez DPH. Celková částka na ceny a odměny pro účastníky v Soutěži se stanovuje ve výši 7.000.000,- Kč./ The estimated investment costs for the construction of the project are CZK 1.95 billion excluding VAT. The estimated value of the Ensuing Contract is CZK 123,000,000 excl. VAT. The total amount assigned to the prizes and rewards for the participants in the Competition is determined at CZK 7,000,000.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 12.01.2021 (17:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.