Veřená zakázka

Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Předmět veřejné zakázky je aktualizace textové, tabulkové a grafické části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (dále též jen „PRVKÚK “) a vyhodnocení vlivů této aktualizace na životní prostředí. Cílem aktualizace je vyhodnocení vlivu aktualizovaného PRVKÚK na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalších předpisů specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je konkrétně zpracování aktualizace PRVKÚK, který se skládá z níže uvedených částí: 1. Textová část 2. Tabulková část 3. Grafická část (vrstvy GIS) 4. Projednání aktualizace se subjekty uvedenými v § 4 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích 5. Vyhodnocení vlivů; celkové aktualizace PRVKÚK na životní prostředí. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.01.2022