Veřená zakázka

Část 1 - Nebužely - výsadba LBK 72

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Realizace nové výsadby lokálního biokoridoru LBK 72, stavba je rozdělena na dva objekty LBK 72A a LBK 72B. LBK 72A na p.č. 2093 se nachází v chráněné krajinné oblasti, prochází zde vedení vysokého napětí, tato omezení budou zohledněna v PD. LBK 72B na p.č. 2094 se nachází na orné půdě. Nová výsadba dřevin v biokoridoru šíře min 15 m, s upravením terénu pro sadbu a vysetí trávníku, oplocení LBK s průchodem pro zvěř. Výsadba bude provedena výlučně z autochtonních dřevin, k upřesnění počtu jednotlivých druhů dojde na první schůzce se zástupci obce Nebužely. Budou dodrženy požadavky dotčených orgánů, a to zejména CHKO, AOPK a odbor ŽP Města Mělník. Výsadba by měla být doplněna oddechovým místem a berličkami pro dravce. U výsadby bude počítáno s případnou následnou tříletou, popřípadě pětiletou údržbou.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.05.2022