Veřená zakázka

Campingové skládací židle

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
37414000-3 - Potřeby pro stanování
Popis:

Jedná se o nákup 100 ks campingových skládacích židlí, dle přílohy č. 1 - Specifikace zakázky a referenčního obrázku poptávaného majetku. Na zboží požadujeme záruční dobu v délce 24 měsíců. Nabídka bez řádně vyplněných příloh (Kupní smlouva, Specifikace majetku a Cenový rozpis zakázky) nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Do Vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré náklady na prodej a dodání zboží, nabídnutá cena bude cenou konečnou. Součástí Vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF, který nesmí být starší 90 dnů ke dni spuštění zakázky. Dodání zboží provést k VÚ 2120 Pardubice, Semtín 188, Pardubice, PSČ 530 02 a to v pracovních dnech v době Po-Čt 7:00-14:00, Pá 7:00-12:00. Termín závozu oznámit telefonicky předem zaměstnanci odpovědnému ve věcech převzetí. Uchazeč je povinen dodat zadavateli zboží nové, doposud nepoužité, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce s doklady od výrobce nezbytnými k převzetí a užívání zboží v českém jazyce. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.06.2022