Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Bezpečnostní značky


Kategorie

Materiál, součástky a náhradní díly

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o nákup bezpečnostních značek dle bližší specifikace ve Specifikaci zakázky této výzvy. Na zboží požadujeme záruční dobu 24 měsíců. V případě technických dotazů kontaktujte nrtm. Vladimíra Šubrta 602 440 458. Seznam materiálu a bližší specifikace viz Specifikace zakázky. Vyplněná Kupní smlouva, Specifikace zakázky a Cenový rozpis specifikace zakázky musí být přiložen k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky. Nabídka bez řádně vyplněné Kupní smlouvy, Specifikace zakázky a Cenového rozpisu specifikace zakázky nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Do Vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré výdaje pro prodej a dodání zboží, nabídnutá cena bude cenou konečnou. Kompletně vyplněná Specifikace zakázky a Cenový rozpis specifikace zakázky musí být součástí Vaší nabídky. Nabídka bez řádně vyplněné Specifikace zakázky a Cenového rozpisu specifikace zakázky statutárním orgánem podepsaná Kupní smlouva nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Součástí Vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF, který nesmí být starší 90 dnů ke dni spuštění zakázky. Zakázka je brána vždy jako jeden celek, Vaše nabídka musí obsahovat všechny položky ze Specifikace zakázky, v případě nedodání byť jediné položky je považována za neúplnou a uchazeč bude vyřazen. Dodání zboží provést k VZ 5512 Pardubice – Semtín, 530 02 Pardubice v pracovních dnech v době Po-Čt 7:00-14:00, pá 7:00-12:00. Termín závozu oznámit telefonicky předem. Doprava je na náklady prodávajícího. Pokud termín připadá na sobotu, neděli nebo svátek, počítá se jako nejzazší termín plnění následující pracovní den. Uchazeč je povinen dodat zadavateli zboží nové, doposud nepoužité, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce s doklady od výrobce nezbytnými k převzetí a užívání zboží v českém jazyce. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 25.04.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.