Veřená zakázka

Bezbariérové koupelny - Domov pro seniory Panorama - pokračování

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Stavební úpravy spočívají v částečném vybourání stávajících příček mezi jednotlivými místnostmi, demontáž a likvidace stávajících sociálních zázemí pokojů, úpravou vybraných otvorů. Všechny bytové jednotky budou umožňovat užívání osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
Zakázka bude realizována ve třech navazujících etapách. Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracované společností SPIRAL spol. s r.o. s názvem zakázky: Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v Domově seniorů Panorama, datum zpracování 02/2020 vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.02.2022