Veřená zakázka

BD V Zahrádkách Manětín

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Plzeňský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45211340-4 - Výstavba bytových domů
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového bytového domu ve městě Manětín. Zadavatel upřesňuje, že součástí samotné realizace díla není propojení pro pěší, přístupová komunikace, parkovací stání a vnitřní vybavení bytů nábytkem mimo základního vybavení, tzn. že součástí díla bude i vybavení bytů kompletním sanitárním zařízením a kuchyňskou linkou včetně základních spotřebičů.
Bytový dům je stavbou pro bydlení která není rodinným domem a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Definice bytového domu je obsažena v § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Předmětem plnění jsou také ostatní prvky umístění stavby na pozemku, zejména přípojky, pochozí plochy na severní a východní straně objektu a případně opěrná zeď, pokud bude nezbytná pro umístění stavby. Dále pak vypracování projektové dokumentace (včetně přístupové komunikace, propojení pro pěší a parkování), získání příslušných stavebních povolení a dalších dokladů nezbytných pro tuto zakázku, a to způsobem a za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.05.2022