Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

AV techniky pro modernizované Operační centrum GŘC


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
V rámci zakázky proběhne zpracování „Prováděcí dokumentace“ k AV technice vycházející ze „Stavební dokumentace nového Operačního centra GŘC“, dodávky zboží specifikovaného v Příloze č. 1 – Specifikace, obecný popis, v Příloze č. 2 – Závazný vzor smlouvy (dále jen „Závazný vzor smlouvy“) a v Příloze č. 3 – Krycí list nabídky, technická specifikace (dále jen „Krycí list nabídky“). Dále instalace, nastavení a naprogramování tak, aby vše bylo možné ihned po předání bez dalšího používat ke sjednanému jinak obvyklému účelu, prvotní oživení veškerého dodaného zboží včetně zkoušky funkčnosti a vydáním oboustranně potvrzeného předávacího protokolu (dále jen „Předávací protokol“). Zaškolení obsluhy Zadavatele. Předání všech dokladů ke zboží (záruční listy, návody k obsluze, pokyny k obsluze apod.) tak, že veškerá potřebná dokumentace k dodávanému zboží a ostatním součástem dodávky bude Dodavatelem předána Zadavateli v českém jazyce v tištěné podobě, nebo v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD, USB flash disk, atp.), závěrečný čistý úklid vč. likvidace odpadů vzniklých při instalaci.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 08.11.2019 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.