Veřená zakázka

Autorský dozor projektanta na stavební akci "Staveb.úpravy-oprava levobřežní opětné zd Úštěckého potoka - Úštěk

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Popis:

Jedná se o přímé zadání VZ v souladu čl. 14 bod 1. písm. c) příkazu č. 1/2019 – Veřejné zakázky (Přímé zadání lze realizovat v případě, že předmět VZ lze získat pouze od jediného dodavatele.) firmě REKOM INTERNATIONAL s.r.o., Bořivojova 35, 130 00 Praha 3, IČO: 27231356, která zpracovala projektovou dokumentaci. Projektovou dokumentaci ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Jaroslav Vojíř, č. autorizace 0401445. Autorský dozor projektanta se sjednává na základě § 152 odst. (4) stavebního zákona: „U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.“

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Datum zahájení zakázky:
    25.11.2021