Veřená zakázka

Automatický geoelektrický systém a kabelové příslušenství

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického geoelektrického systému využívajícího elektrické odporové tomografie pro Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu
• „Moderní technologie v environmentální geografii – klíč k úzké spolupráci s praxí“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002464.

Systém se skládá z řídící jednotky (zařízení pro měření rezistivity) a multi-elektrodových kabelů, jejichž kombinací lze realizovat průzkum podloží v řádu desítek až několika prvních set metru.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.03.2021