Veřená zakázka

Automatický afterloadingový systém pro HDR brachyterapii

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje
CPV kódy:
33151100-4 - Přístroje pro gama terapii
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje k léčbě onkologických pacientů pro oddělení onkologie. Nejčastěji se využívá k léčbě gynekologických nádorů, nádorů plic a v kombinaci s dalšími metodami také k léčbě nádoru prostaty. Součástí plnění veřejné zakázky je dále poskytování záručního a pozáručního servisu na daný přístroj, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět plnění je realizován z projektu „Rozvoj vysoce specializované onkologické péče Krajské nemocnice T. Bati, a. s.“, reg. č. CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008251, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR. Zadavatel v této souvislosti informuje o povinnosti vybraného dodavatele minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalším příslušným vnitrostátním orgánům) a povinnost dodavatele vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.06.2024