Veřená zakázka

Autobusový terminál Heřmanův Městec

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Pardubický kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45213311-6 - Výstavba autobusových nádraží
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a související práce spočívající ve výstavbě autobusového terminálu v Heřmanově Městci. Předmětem této veřejné zakázky je výstavba autobusového terminálu včetně všech souvisejících objektů a provozních souborů, nezbytné úpravy území a sítí technické infrastruktury včetně nezbytných přeložek sítí. Nezbytnou součástí jsou vyvolané úpravy zařízení a infrastruktury Správy železnic, státní organizace včetně nutných přeložek a snesení železniční vlečky a demolice remízy.Správa železnic, státní organizace aktuálně připravuje investiční akci „Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice“, jejíž součástí je i rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení, části kolejiště (prachovické zhlaví), části nástupišť a dalších souvisejících součástí drážní infrastruktury v žst. Heřmanův Městec. Vzhledem k návaznostem v rámci žst. Heřmanův Městec i v přednádražním prostoru je nutná časová i faktická koordinace této stavby se stavbou „Autobusový terminál Heřmanův Městec“.Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy a Vyhrazená změna závazku – koordinace SŽ.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  30.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.06.2021