Veřená zakázka

AREÁL KOLEČKOVÝCH SPORTŮ LADRONKA ZÁPAD – ZPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ OVĚŘOVACÍ STUDIE

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování architektonické ověřovací studie pro záměr "Areál kolečkových sportů Ladronka západ" ("AKČ"), v k.ú. Břevnov, Praha 6 (lokalita Vypich, plocha stávající in–line dráhy vedle OC Kaufland). Předmětem nabídky bude cenový návrh a termín dokončení (podrobně viz odst. 8. Kritéria hodnocení), jednou z podmínek podání nabídky je předložení přehledu významných realizací (viz odst. Povinné přílohy nabídky). K dispozici uchazečům je základní rozvržení budoucího areálu zadavatelem a text zadání. Geodetické zaměření a dendrologický průzkum budou předány vybranému dodavateli po uzavření hodnocení zakázky. Ověřovací studie bude zpracována v souladu s příslušnými právním normami. Nabídka bude podána výhradně přes toto el. tržiště.

Požadavkem pro návrh AKČ je vybudování dvou in–line drah pro sezónní rekreační sport široké veřejnosti. Dráhy budou navrženy tak, aby splňovaly základní požadavky Mezinárodní federace kolečkových sportů (FIRS) pro možnost pořádání mezinárodních soutěží. V rozvaze se počítá se dvěma in–line okruhy – a) vnější o celkové délce dráhy až 400 metrů a b) vnitřní o celkové pevné délce dráhy 200 metrů. Nové in–line dráhy budou vybudovány na místě stávajícího okruhu pro dětské in–line bruslení, který bude odstraněn. Součástí řešení bude objekt zázemí (zahrne místnost správce, WC pro veřejnost, šatny bez hygienického zařízení), úpravy a doplnění stávajícího systému chodníků, obnova a doplnění zeleně a doplnění vhodného mobiliáře.
Pozemek pro výstavbu sportovně rekreačního areálu je převážně rovinatého charakteru s nadmořskou výškou kolem 369–371 mn.m. V současnosti se zde nachází okruh pro dětské in–line bruslení, ve zbývajícím prostoru je trávník a nepravidelný keřový porost. Dotčené plochy jsou ve svěřeném vlastnictví MČ P6.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.12.2021