Veřená zakázka

Arboristická ošetření dřevin v parku Pod Rozhlednou a Tyršově parku v Roudnici nad Labem

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Ústecký kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
77300000-3 - Zahradnické služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je:
a) provedení arboristické údržby dřevin, tzn. odstranění nebezpečných dožívajících dřevin, uvolnění perspektivnějších dřevin z konkurenčního zápoje s podporou regenerace jejich korun a nezbytné udržovací arboristické zásahy podle naléhavosti pěstebních opatření a stabilizace stávající zeleně. Podmínkou je odkoupení dřevní hmoty vzniklé z pokácené mimolesní zeleně v parku Pod Rozhlednou a Tyršově parku dodavatelem prací.
Na obou lokalitách se jedná o dřeviny s pozůstatky původní úpravy přírodně - krajinářského parku. V současnosti se zde nachází pouze fragmenty původních úprav a výsadeb.
Stromy určené ke kácení byly rozděleny do dvou etap. V první etapě (v r. 2021) byly v předstihu odstraněny odumřelé dřeviny v havarijním režimu. V parku Pod Rozhlednou bylo v první etapě pokáceno 15 ks dřevin a v Tyršově parku 55 ks. Jelikož se jedná o komplexní inventarizaci, byly tyto dřeviny ponechány v projektové dokumentaci, aby byl zřejmý stav stávající zeleně.
Druhá etapa, která je předmětem této veřejné zakázky, zahrnuje v obou parcích pěstební opatření a specifikace typu kácení dřevin, ošetření, probírka keřových skupin, aplikací bezpečnostních vazeb, odstranění náletů, zmlazovací či tvarovací řezy, uvolnění perspektivních jedinců. Podrobná specifikace stávající vegetace s návrhem pěstebních opatření je podrobně popisována v technické zprávě a vypracovaném dendrologickém průzkumu předmětných lokalit.
b) závazek objednatele převést na zhotovitele vlastnické právo k vytěžené dřevní hmotě dle písm. a) a závazek zhotovitele dřevní hmotu odebrat, přijmout do svého vlastnictví a zaplatit za ni kupní cenu dle čl. 3.8. Smlouvy o dílo.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  27.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.12.2021