Veřená zakázka

ANIMO - REKONSTRUKCE HALY FT30 LIŠANY

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45213240-7 - Výstavba zemědělských objektů
Popis:

Předmětem této zakázky se rozumí kompletní souhrn veškerých prací, dodávek, služeb, koordinace subdodávek a všech souvisejících revizí a předepsaných zkoušek spojených se zajištěním zakázky na rekonstrukci haly pro chov prasat FT30 na farmě Lišany.
Zadavatel při realizaci této zakázky umožňuje variantní řešení rekonstrukce stěn stáje, a to buď formou prefabrikace, nebo betonáže na místě. Uchazeči si při oceňování zakázky zvolí vždy na své vlastní riziko a náklady jednu ze dvou možných variant.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
• Příloha č. 2 - Výkaz výměr
• Příloha č. 4 - Závazný vzor smlouvy
Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/animo-zatec-a-s
6.2 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění zakázky bude zadavatelem umožněna dne 16. 11. 2021 v 10:00 hodin nebo
dne 18. 11. 2021 v 10:00 hodin, v obou případech na adrese: ANIMO Žatec, a.s., farma Lišany, Lišany
č.p. 33, 440 01 Louny.
Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby účastníci zaslali kontaktní osobě zadavatele mailem přihlášku s uvedením obchodního jména firmy a jména osob, které se místního šetření zúčastní. Vstup na místo plnění zakázky bude povolen maximálně dvěma (2) zástupcům každého účastníka.
V průběhu prohlídky nebude zadavatel poskytovat žádné další informace k předmětu zakázky ani odpovídat na vznesené dotazy k předmětu zakázky. Vysvětlení zadávacích podmínek bude zadavatelem řešeno vždy výhradně podle ustanovení bodu 4.2 zadání VŘ (dotazy k zadání VŘ).
Místní šetření je nezbytné realizovat výhradně v termínech k tomu určených ze strany zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.11.2021