Veřená zakázka

Angiografický systém pro EF sál

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje
CPV kódy:
33111720-4 - Angiografické přístroje
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je obnova angiografického systému pro EF sál na pracovišti arytmologie na klinice kardiologie. Předmět plnění spočívá: -ve zpracování prováděcí projektové dokumentace pro provedení nezbytných stavebních a ostatních úprav potřebných pro montáž a instalaci nového systému, a drobných stavebních úprav dotčených místností nesouvisejících s instalací systému - v realizaci nezbytných stavebních a ostatních úprav potřebných pro montáž a instalaci nového systému, a drobných stavebních úprav dotčených místností nesouvisejících s instalací systému, - v dodávce nového angiografického systému v souladu s požadavky stanovenými v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 4 těchto ZP, jeho instalaci a uvedení do provozu a - v zajištění následného servisu (záručního i pozáručního) angiografického systému za podmínek a v rozsahu definovaném v těchto ZP, vč. všech příloh. Předmětem této veřejné zakázky není vlastní demontáž a odvoz starého přístroje.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.11.2019