Veřená zakázka

Analýza rizik staré ekologické zátěže skládky u kruhového objezdu v k. ú. Kostelec u Jihlavy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
71351730-9 - Geologický průzkum
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace průzkumných prací a analýzy rizik staré ekologické zátěže v oblasti bývalé skládky komunálního odpadu u kruhového objezdu v k. ú. Kostelec u Jihlavy. Předmětem průzkumných prací a následně analýzy rizik je získání informací (vzorkování zemin, dnových sedimentů, podzemních a povrchových vod) pro posouzení rozsahu znečištění v okolí bývalé skládky komunálního odpadu na pozemcích 3411/1, 3411/2, 3413 a 3419 k.ú. Kostelec u Jihlavy a 247/5 a 247/7, k. ú. Hosov. Analýza rizik na základě vyhodnocení provedených průzkumných prací posoudí šíření znečištění z prostoru skládky do povrchového toku bezejmenné vodoteče pramenící bezprostředně pod skládkou a následně do řeky Jihlavy. Předmětem plnění jsou zejména veškeré činnosti a úkony uvedené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.01.2022

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Kluky - zadržování vody v krajině, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum place Celá Česká republika
I/11 – I/37 Jižní spojka Hradec Králové, předběžný geotechnický průzkum place Celá Česká republika
Obec Bystřička – posílení stávajících zdrojů pitné vody novými jímacími vrty place Zlínský kraj
Hranice- Hradební okruh v ulici Komenského - geologický, hydrogeologický a kontaminační průzkum" - e.č. 151/2021 place Celá Česká republika
Detailní sledování a výzkum vlivů měnících se podmínek prostředí na vznik, aktivitu a prostorové rozšíření vybraných typů svahových pohybů v různých geologických oblastech napříč celou Českou republikou place Celá Česká republika
Detailní sledování a výzkum vlivů měnících se podmínek prostředí na vznik, aktivitu a prostorové rozšíření vybraných typů svahových pohybů v různých geologických oblastech napříč celou Českou republik place Celá Česká republika
Předběžná tržní konzultace - Geologické průzkumy pro stavbu VRT Drážďany - Praha, RS 4, úsek Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN place Celá Česká republika
Služby související s hlubinným průzkumným vrtem place Celá Česká republika
Hydrologický, hydrogeologický a hydrochemický monitoring lokalit Březový potok, Hrádek, Horka a Janoch place Celá Česká republika
GTP pro PSZ v k. ú. Rudoltice u Černíkova place Celá Česká republika