Veřená zakázka

ANALÝZA RIZIK – DŮL BARBORKA I. ETAPA

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
71351730-9 - Geologický průzkum
Popis:

Předmětem plnění je provedení detailního průzkumu tělesa skládky a aktualizovat a doplnit dosud získané informace o charakteru a vývoji znečištění. Projekt předpokládá provedení geofyzikálního průzkumu s využitím magnetometrie, MRS, MEM a DOP. Následně budou zahájeny vlastní průzkumné práce realizací vrtných prací. Bude provedeno 20 ks dočasně vystrojených vrtů do hloubky cca 10 m p.t. Z realizovaných vrtů budou odebrány vzorky zemin a podzemních vod. V odebraných vzorcích bude sledováno znečištění TK, ClU, BTEX, PAU, C10-C40, CN-, PBC, fenoly, ZCHR. Vzorky budou podrobeny také testům ekotoxicity a vyluhovatelnosti. Z výsledků provedených vzorkování bude sestavena závěrečná zpráva analýzy rizik.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  22.05.2024