Veřená zakázka

AHNM/OLogZ – Nákup služby – Revize elektrických spotřebičů a zařízení pro roky 2021 – 2023.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojů, přístrojů a souvisejícího příslušenství
Popis:

- 2.2.1.) - revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání dle ČSN 331600 ed.2 pojednávající o nepřipevněných spotřebičích držených v ruce (zahrnuje i elektrické ruční nářadí) a ostatních nepřipevněných spotřebičích; - 2.2.2.) - elektrické kontroly a zkoušky svářeček dle ČSN EN 60974-4 ed.2 kontroly a zkoušky svářeček; - 2.2.3.) - ověřování elektrické bezpečnosti pracovního stroje dle NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; - výše uvedené služby budou prováděny u AHNM pracoviště Pardubice a u 15-ti správ provozních středisek rozmístěných v krajích: Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Vysočina a Jihočeský; - seznam a rozmístění elektrických spotřebičů a zařízení je uveden v Příloze č.1 –„Cenová nabídka – revize elektrických spotřebičů a zařízení“, která bude přílohou ke smlouvě s vybraným dodavatelem; - plnění smlouvy bude probíhat na základě dílčích písemných objednávek zadavatele; - měrné jednotky za požadované služby – kus; - s vybraným účastníkem zadávacího řízení (dodavatelem) bude uzavřena víceletá rámcová dohoda (smlouva) na poskytování služby; - zadávající požaduje uzavření rámcové dohody v elektronickém tržišti na základě zaručeného elektronického podpisu (platného). Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.910/2014 musí od 20.9.2018 všichni veřejnoprávně podepisující podepisovat dokumenty pouze kvalifikovaným elektronickým podpisem, to znamená, že kvalifikovaný certifikát musí být uložený v kvalifikovaném prostředku pro vytváření elektronických podpisů; - zadávající podepisuje dohodu výhradně jako poslední. (Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ čl. 15); - podepsání dohody ručně bude zadávajícím akceptováno pouze výjimečně, v odůvodněných případech; - výběr dodavatele v elektronickém tržišti požadujeme provést z území celé ČR;

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.03.2021