Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

AHNM/OLogZ – Nákup služby - Provádění servisních prací, oprav a údržby kopírovacích strojů v Praze a v třinácti provozních střediscích rozmístěných v krajích Středočeský, Karlovarský, Ústecký, Plzeňský a ve městě Strakonice.


Kategorie

Opravy, revize a servis

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
- servis, opravy a údržba kopírovacích strojů umístěných dle uvedených krajů v ČR; - plnění smlouvy bude probíhat na základě dílčích objednávek objednatele v průběhu trvání platnosti smlouvy dle jednotlivých míst uvedených ve smlouvě a v cenové nabídce; - s vybraným účastníkem zadávacího řízení (dodavatelem) bude uzavřena rámcová dohoda (smlouva) na poskytování služby; - zadávající požaduje uzavření smlouvy v elektronickém tržišti na základě zaručeného elektronického podpisu (platného). Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.910/2014 musí od 20.9.2018 všichni veřejnoprávně podepisující podepisovat dokumenty pouze kvalifikovaným elektronickým podpisem, to znamená, že kvalifikovaný certifikát musí být uložený v kvalifikovaném prostředku pro vytváření elektronických podpisů; - zadávající podepisuje dohodu výhradně jako poslední. (Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ čl. 15); - podepsání dohody ručně bude zadávajícím akceptováno pouze výjimečně, v odůvodněných případech; - výběr dodavatele v elektronickém tržišti požadujeme provést z území celé ČR; - Upozornění: Dodavatel bere na vědomí, že pokud podá nabídku, zadavatel (zadávající) ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) shromažďuje, zpracovává, eviduje a archivuje osobní údaje fyzických osob, které dodavatel uvedl ve své nabídce, a to za účelem naplnění zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, stanovené zásady transparentnosti průběhu zadávacího řízení. Dodavatel, který ve své nabídce uvedl osobní údaje třetích subjektů (poddodavatelů nebo jiných osob) je povinen vložit do nabídky písemný souhlas těchto třetích subjektů k tomu, aby jejich takto zadavateli poskytnuté osobní údaje byly zadavatelem za účelem naplnění zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek stanovené zásady transparentnosti průběhu zadávacího řízení shromažďovány, zpracovávány, evidovány a archivovány společně s nabídkou dodavatele. - Pověřencem Ministerstva obrany pro ochranu osobních údajů je: Mgr. Lucie Kazdová, tel. 973 229 328

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 25.02.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.