Veřená zakázka

AHNM/OLogZ - Nákup majetku – 2 kusů kontejnerů pro Správu provozního střediska 0344 Radošov

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Dopravní prostředky a příslušenství
CPV kódy:
34221000-2 - Mobilní kontejnery pro zvláštní účely
Popis:

- nákup 2 ks kontejnerů (sociální zařízení a šatna) v souladu s parametry požadovanými zadavatelem v přílohách: (viz Kupní smlouva čl. II. odst. 1, dále jen viz „KS“) - Příloha s názvem „Technický popis kontejnerů s parametry nabízenými dodavatelem“ (vyplní dodavatel – účastník zadávacího řízení), která bude přílohou č. 2 ke smlouvě. Nabídnuté parametry kontejneru musí odpovídat požadavkům zadavatele. Budou součástí hodnocení nabídek. Podrobný popis nabídnutých kontejnerů dodavatel přiloží v samostatném dokumentu (např. formát PDF); (viz KS čl. II odst. 2) - Příloha s názvem „Situační nákres možného rozmístění a jednotlivého vybavení v kontejnerech“; - Příloha s názvem „Podrobný textový popis kontejnerů požadovaný zadavatelem“; - Příloha č.1 – Cenová nabídka kontejnerů, která bude přílohou ke smlouvě; (viz KS čl. III odst. 2)) - přílohy jsou uveřejněny u zadávacího řízení v elektronickém nástroji NEN; - měrná jednotka požadovaného zboží – kus (ks); - s vybraným účastníkem bude uzavřena jednorázová kupní smlouva, která musí být uzavřena na základě platných elektronických podpisů; (viz KS čl. XIII odst. 6) - platnost smlouvy bude dnem oboustranného podpisu smlouvy; (viz KS čl. XIII odst. 6 ) - účinnost smlouvy bude dnem jejího uveřejnění v registru smluv; (viz KS čl. XIII odst. 6) - výběr dodavatele navrhujeme provést z území celé ČR;

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.06.2024