Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

AGRO JEVIŠOVICE – GRANULAČNÍ LIS


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje Zemědělství, lesnictví a krajinářství

Lokalita:

Jihomoravský kraj

Popis:
Předmětem plnění zakázky bude kompletní souhrn veškerých prací, dodávek, spojených se zajištěním
dodání, montáže a zprovoznění nového granulačního lisu pro středisko Plaveč, a to včetně demontáže
stávajícího granulačního lisu (V současné době je v rámci linky pro výrobu krmných směsí používán
granulační lis MÜNCH RMP 520 s výkonem 9 tun/h).
Nedílnou součástí zakázky je také napojení nového granulačního lisu na stávající technologie výrobny
krmných směsí, včetně stávajícího vyvíječe páry a sladění s výrobním programem řídícího PC (program
TEBIS)
Součástí nabídky do VŘ musí být také statický výpočet únosnosti stávající podlahy v místě instalace
nového granulačního lisu (lis bude umístěn v 1. patře budovy VKS s omezeným přístupem pro instalaci
předmětu zakázky (bude pravděpodobně nezbytné využití jeřábu pro vyzvednutí předmětu zakázky do
1. patra a využití stávajícího vstupu).
V případě potřeby (dle výsledků statického výpočtu) bude nedílnou součástí zakázky také případné
zpevnění podlahy v místě instalace nového granulačního lisu.
Další podmínky zadání zakázky jsou uvedeny v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou
tvoří:
 Příloha č. 1 - Specifikace
 Příloha č. 2 - Situace
Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na
webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/agro-jevisovice-a-s
Zadavatel s ohledem na charakter zakázky neumožňuje dílčí plnění. Nabídka musí být účastníkem
předložena na celý rozsah předmětu zakázky.
6.2 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění zakázky bude zadavatelem umožněna dne 29. 5. 2020 v 10:00 hodin nebo dne
2. 6. 2020 v 10:00 hodin, v obou případech na adrese: AGRO Jevišovice, a.s., středisko Plaveč (okres
Znojmo).
Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby účastníci zaslali kontaktní osobě
zadavatele mailem přihlášku s uvedením obchodního jména firmy a jména osob, které se místního
šetření zúčastní. Vstup na místo plnění zakázky bude povolen maximálně dvěma (2) zástupcům
každého účastníka.
Z průběhu prohlídky místa plnění nebude zadavatelem pořizován písemný ani žádný jiný záznam.
V průběhu prohlídky nebude zadavatel poskytovat žádné další informace k předmětu zakázky ani
odpovídat na vznesené dotazy k předmětu zakázky.
Vysvětlení zadávacích podmínek bude zadavatelem řešeno vždy výhradně podle ustanovení bodu 4.2
zadání VŘ.
6.3 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 2.500.000,- Kč bez DPH.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 23.05.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 10.06.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.