Veřená zakázka

Administrace veřejných zakázek v rámci projektů z dotačních titulů EU v období 2021 – 2027 – II.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníProjekty a studie
CPV kódy:
75100000-7 - Administrativní služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) je výběr poskytovatele k zajištění služeb
spočívajících v administraci veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů EU výše uvedených výzev a
související poradenské služby k zadávacím řízením.
V souvislosti se zajištěním administrace veřejných zakázek je poskytovatel těchto služeb povinen úzce
spolupracovat s třetí osobou – projektovým manažerem, který pro Příkazce bude zajišťovat kompletní projektový
management projektů za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Způsob jednání mezi administrátorem
veřejných zakázek a projektovým manažerem je definován v této zadávací dokumentaci a dále pak v návrhu
Rámcové příkazní smlouvy, která tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, a kde budou také v článku 4.
odst. 7 uvedeny kontaktní údaje projektového manažera, které budou doplněny před podpisem smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.03.2021