Veřená zakázka

3D učebna II

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Pardubický kraj
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
CPV kódy:
30200000-1 - Počítače,
30230000-0 - Zařízení související s počítači,
30237000-9 - Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace hardware vč. licencí do dvou středních škol Pardubického kraje. Podrobná specifikace hardware vč. uvedení minimálních požadovaných parametrů a vlastností je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Konkrétně se jedná o dodávku a instalaci níže vedeného hardware:
• dotykový displej (2 ks)
• OPS (PC integrovaný do karty) (2 ks)
• stojan (2 ks)
• telekonference – videokonferenční zařízení s kamerou (2 ks)
• 3D tiskárna (4 ks)
• notebook (6 ks)
• LCD displej (18 ks)
• tiskárna (2 ks)
• termolis (2 ks)
• sublimační tiskárna (2 ks)
• Workstation - PC (12 ks)
• VR bez PC (tj. zařízení virtuální reality, které ke svému fungování nepotřebuje PC) (20 ks)
• VR k PC (tj. zařízení virtuální reality, které ke svému fungování potřebuje PC) (12 ks)
Součástí předmětu plnění jsou rovněž i práce a služby související s dodáním předmětu plnění, které jsou podrobně specifikovány v rámci návrhu smlouvy a které spočívají zejména v
• dopravě předmětu plnění do míst plnění,
• instalaci předmětu plnění a uvedení jednotlivých kusů předmětu plnění do provozu v místech plnění vč. nastavení dodaných částí předmětu plnění v místech plnění vč. prokázání funkčnosti dodaných částí předmětu plnění,
• zaškolení zadavatelem pověřených osob v oblasti obsluhy předmětu plnění po předání předmětu plnění zadavateli,
• odvoz a ekologickou likvidaci všech obalů a dalších materiálů, v nichž bude předmět plnění dodán, a to v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.12.2022