Veřená zakázka

214-314201 Převzetí odpadů jinou oprávněnou osobou a odstranění odpadů kategorie OSTATNÍ ze stravovacího provozu v roce 2022

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je převzetí odpadů jinou osobou a odstranění odpadů kategorie OSTATNÍ ze stravovacího provozu v roce 2022. Přesný popis a vymezení plnění zakázky je uveden v příloze č. 1 a č. 2 specifikace a v návrhu Rámcové dohody č. 214-314201/2021-8407. Vyplňte a přiložte k nabídce. Zadavatel požaduje doložit:­ - Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů s jeho schváleným provozním řádem (seznam odstraňovaných odpadů, ze kterého je zřejmé, že námi požadovaný druh odpadu může firma odstraňovat) vydaný KÚ - MHMP Praha, v případě používání mobilního zařízení doložit platné udělení souhlasu k provozování mobilního zařízení s jeho provozním řádem vydané KÚ - MHMP Praha. ­ - Doklad o registraci vydaný podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. s bod 2 a § 51 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 39, odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů.­ - Vydaná oprávnění a souhlasy k nakládání s odpady musí být platné po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a VÚ 8407 Praha - Kbely. Další informace k zadávacímu postupu viz bod 7.1.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.11.2021