Veřená zakázka

20. ZŠ – novostavba sportovní haly

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu tělocvičny v zelené ploše městské zástavby areálu 20. základní školy Plzeň. Jedná se o samostatně stojící objekt bez připojení na stávající zástavbu. Tělocvična je navržena jako prefabrikovaný železobetonový skelet, půdorysné rozměry 22 x 33,72 m. Krov je tvořen dřevěnými lepenými vazníky. K tělocvičně ze dvou stran přiléhají šatny a zázemí s tribunou. Nosná konstrukce šaten je zděná, stropní desky tvoří prefabrikované panely. Schodiště jsou navržena prefabrikovaná. Založení stavby je na pilotách s rozšířenou hlavou a s kalichem. Nosné stěny jsou založeny na prefabrikovaných ŽB základových prazích. Vstupy do objektu i většina prostor určených pro přístup veřejnosti jsou řešeny bezbariérově. Pro bezbariérové užívání bude uzpůsobena šatna 1.05 a sprcha 1.03. Pouze tribuny v 2.NP nejsou bezbariérově přístupné. Návštěvník na invalidním vozíku však může sledovat dění na hřišti z 1.NP.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.03.2023