Veřená zakázka

20-038 Souprava protipovodňových kontejnerů

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Dopravní prostředky a příslušenství
CPV kódy:
34221000-2 - Mobilní kontejnery pro zvláštní účely
Popis:

Předmětem VZ je dodávka 3 kusů nových souprav protipovodňových kontejnerů, které slouží k zajištění nezbytné dodávky prostředků pro odstraňování následků povodní při mimořádných událostech a krizových stavech (dále také „souprava“). Součástí dodávky je i proškolení obsluhy v každém místě plnění v rozsahu minimálně 8 hodin pro minimálně 6 osob z každého hasičského záchranného sboru (dále také „HZS“) daného kraje, včetně jednoho opakovaného proškolení ve stejném rozsahu v každém místě plnění, nebude-li dohodnuto jinak. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodávka 2 ks souprav - 1 ks soupravy pro HZS hl. m. Prahy a 1 ks soupravy pro HZS Olomouckého kraje; 2. část VZ: Dodávka 1 ks soupravy pro HZS Moravskoslezského kraje.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.01.2022