Veřená zakázka

19147 - I/45 Dětřichov nad Bystřicí, protihluková opatření

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je realizace výměny oken za protihluková u objektů č.p. 106, č.p. 49, č.p. 54, č.p. 113, č.p. 72, č.p. 96, č.p. 92, č.p. 97, č.p. 100, č.p. 124, č.p. 117, č.p. 177, č.p. 90, č.p. 80, č.p. 108, č.p. 88, č.p. 133, č.p. 24, č.p. 136 na silnici I/45 v obci Dětřichov nad Bystřicí. Jedná se o kompletní dodávku a montáž prvků (oken) a systémů, demontáž stávajících oken, odvoz a likvidace odpadu, dodávku a montáž vnitřního a venkovního parapetu, zednické úpravy špalet. V rámci plnění zakázky je i provedení vnitřní výmalby poškozených ostění, úpravy vnějšího ostění nátěrem a uzavření dohod s vlastníky dotčených objektů o převzetí protihlukových opatření. Práce budou probíhat v souladu s ČSN, technicko - kvalitativními podmínkami a podmínkami životního prostředí a nakládání s odpady. Zhotovitel si zajistí všechna stanoviska a povolení od správních orgánů potřebná k realizaci akce. Zjistí-li zhotovitel po zahájení realizace prací změny/rozdíly v rozsahu oproti projektové dokumentaci, předloží písemně přehled těchto změn objednateli, včetně návrhu aktualizované cenové kalkulace, a to nejpozději do 1 měsíce od zjištění rozdílů. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracovanou firmou AVEKOL s.r.o., IČO: 47510862.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  22.07.2021