Profil zadavatele veřejných zakázek

Obec Sedlnice

IČ:
002 98 352
DIČ:
CZ00298352
Sídlo:
Město:
Sedlnice
PSČ:
742 56
Adresa profilu Najdi VZ:
https://www.najdivz.cz/profily-zadavatelu/obec-sedlnice-8105/
Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-sedlnice

Nejnovější veřejné zakázky zadavatele

warning
Upozornění: Vidíte pouze omezený počet zakázek tohoto zadavatele. Pro zobrazení dalších zakázek se přihlašte nebo zaregistrujte.
Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky
03.04.2023 Chodníkové těleso podél III/46432 Sedlnice – úsek "N" staničení 682,10-876,00m Stavebnictví a související činnosti Pozemní stavby