Profil zadavatele veřejných zakázek

Obec Hnojník

IČ:
002 96 678
DIČ:
CZ00296678
Sídlo:
Město:
Hnojník
PSČ:
739 53
Adresa profilu Najdi VZ:
https://www.najdivz.cz/profily-zadavatelu/obec-hnojnik-13842/
Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejnovější veřejné zakázky zadavatele

warning
Upozornění: Vidíte pouze omezený počet zakázek tohoto zadavatele. Pro zobrazení dalších zakázek se přihlašte nebo zaregistrujte.
Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky
po lhůtě Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník Stavebnictví a související činnosti Pozemní stavby