Nejnovější veřejné zakázky

Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky
12.12.2022 Nákup mobilních telefonů Android
12.12.2022 Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací
14.12.2022 21005 - D48 Rychaltice - Frýdek-Místek, oplocení
06.12.2022 Posouzení, aktualizace či vypracování nových PBŘ na vlastních objektech VZP ČR II
30.11.2022 Nákup nádobí
29.11.2022 Snížení energetické náročnosti firmy MAPLAST CZ, s.r.o. – vstřikolisy
28.11.2022 Infrastruktura pro datová centra
04.12.2022 Dodávka počítačů pro podporu výuky studentů
07.12.2022 Prohlídky a měření pro zajištění provozuschopnosti dráhy - Jihočeský kraj
06.12.2022 Generální oprava základních žlabů hřeblového dopravníku Rybnik 850