Informace o dodavateli
Název dodavatele:

Obec Ohrobec

Adresa:
  • V Dolích 5
  • 252 45 Ohrobec
  • : 002 41 491
  • DIČ: CZ00241491