Dodavatel veřejných zakázek

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Sídlo:
Vyšehradská 2077/57
Město:
Praha 2
PSČ:
128 00
IČ:
708 83 858
Adresa dodavatele na Najdi VZ:
https://www.najdivz.cz/dodavatelvz/institut-planovani-a-rozvoje-hlavniho-mesta-prahy-prispevkova-organizace-3015/