Dodavatel veřejných zakázek

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo:
Boční II 1401/1a
Město:
Praha
PSČ:
141 00
IČ:
679 85 530
Adresa dodavatele na Najdi VZ:
https://www.najdivz.cz/dodavatelvz/geofyzikalni-ustav-av-cr-v-v-i-3740/