Informace o dodavateli
Název dodavatele:

BBP stavby s.r.o.

Adresa:
  • Korunovační 103/6
  • 170 00 170 00
  • : 038 75 199
  • DIČ: CZ03875199