Veřená zakázka

Zpětný finanční leasing 13 kusů lokomotiv řady 742.7

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Finance, pojištění
Popis:

Předmětem této Zakázky je financování až 13 kusů lokomotiv řady 742.7 formou zpětného finančního leasingu za podmínek blíže specifikovaných ve Výzvě, Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech této Zakázky. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče, výslovně neupravené v zadávacích podmínkách a týkající se tohoto Výběrového řízení, se přiměřeně řídí českým právem, především zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že Zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  05.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.02.2024