Veřená zakázka

Zdravotnický materiál č. 3 - nosítka

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Nábytek
Nábytek ->  Ostatní
CPV kódy:
33192160-1 - Lehátka
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen "VZMR") je dodávka zboží, kterým se rozumí nákup zdravotnického materiálu - nosítek, dále specifikovaný v zadání této VZMR. Dodávka bude realizována jako celek v souladu s podmínkami stanovenými v Kupní smlouvě, jejíž smluvní vzor je součástí zadávací dokumentace VZMR. Účastník ke své nabídce přiloží návrh smlouvy, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace viz. Dokumenty – doplní především své identifikační údaje, nabídkovou cenu, podpis oprávněné osoby a další údaje, které reagují na podmínky zadání této VZMR. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.02.2024