Veřená zakázka

Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků objektů ve správě OŘ Ostrava 2022/2023 - oblast Prostějovsko

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90512000-9 - Odvoz odpadu
Popis:

Předmětem dílčích zakázek je zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, septiků a akumulačních jímek u pozemních objektů ve správě OŘ Ostrava, oblast Prostějovsko, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 100/1995 Sb.

Jedná se o čerpání a odvoz odpadních vod ze septiků a bezodtokových jímek (žump) speciálními kanalizačními vozy, jejich likvidaci příslušnou ČOV, včetně manipulace a dalších příslušejících úkonů, vše dle příslušné legislativy na úseku nakládání s vodami.

Jedná se o zadávací řízení na uzavření rámcové dohody.

Bližší specifikace předmětu plnění dílčích zakázek je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.11.2022