Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků objektů ve správě OŘ Ostrava - 2020-2022


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem dílčích zakázek je zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, septiků a akumulačních jímek u objektů ve správě Oblastního ředitelství Ostrava v souladu se zákonem č. 113/2018 Sb.,
kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o čerpání a odvoz odpadních vod ze septiků a bezodtokových jímek (žump) speciálními kanalizačními vozy, jejich likvidaci příslušnou ČOV, včetně manipulace a dalších souvisejících úkonů. Předmětem zakázky není manipulace a nakládání s nebezpečnými odpady.

Zakázka je dělena na 5 částí (část A-E) a všechny části budou řešeny na rámcovou dohodu.

Bližší specifikace předmětu plnění dílčích zakázek je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 23.09.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.