Veřená zakázka

zajištění úklidových služeb včetně dodávek hygienických prostředků v objektu Vzdělávacího centra Sféra

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Úklid
CPV kódy:
90910000-9 - Úklidové služby
Popis:

Předmět této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb včetně dodávky a průběžného doplňování hygienických prostředků způsobem a v rozsahu, který je popsán v návrhu smlouvy včetně příloh, a to v objektu Vzdělávacího centra Sféra, na adrese Automatické Mlýny 1962, Pardubice. Součástí veřejné zakázky jsou všechny nezbytné související práce, dodávky a činnosti pro komplexní zajištění služeb v rozsahu zadání v souladu s touto zadávací dokumentací. Dodavatel bude povinen zajistit pro zadavatele úklidové práce v požadovaném rozsahu, četnosti a kvalitě a dále zajistit dodávku spotřebního hygienického materiálu (tekutého mýdla, toaletního papíru, papírových ručníků, apod.), který bude dodavatel průběžně doplňovat tak, aby byl neustále k dispozici ve všech k tomu určených místech. Bližší specifikace předmětu plnění včetně požadovaného rozsahu zajištění úklidových prací a specifikace spotřebního hygienického materiálu je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace – Specifikace a rozsah úklidových prací a hygienických prostředků. Zadavatel poskytne bezplatně úklidové místnosti pro uložení úklidových prostředků, pracovních pomůcek a dalšího materiálu, které dodavatel použije v souvislosti s předmětem plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.06.2024