Veřená zakázka

Zajištění služeb operativního leasingu osobních a vybraných užitkových vozidel pro potřeby ČD Cargo, a.s.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Finance, pojištěníAuto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Dopravní prostředky ->  Osobní
CPV kódy:
34110000-1 - Osobní vozidla
Popis:

Předmětem Zakázky je poskytování služeb operativního leasingu celkem 132 vozidel pro potřeby Zadavatele po dobu 36 měsíců. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče výslovně neupravené v Zadávacích podmínkách a týkající se tohoto Výběrového řízení se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená Zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.10.2021