Veřená zakázka

Zajištění nakládání s odpady kategorie N a O (nepravidelný vývoz)

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Ostatní
CPV kódy:
90524400-0 - Sběr, přeprava a likvidace nemocničního odpadu
Popis:

Komplexní zajištění nakládání s Odpady ze zdravotní péče, s nepravidelným výskytem a nepravidelně odvážené odpady kategorie N a O a jejich likvidace z areálu Zadavatele a (objekt IKEM), Vídeňská 800, 140 21 Praha 4 – Krč (Pavilon V) a dalších objektů užívaných Zadavatelem a uvedených v čl. 3 ZD, které zahrnuje činnosti podrobně specifikované v cenové kalkulaci pro výpočet NC, která tvoří Př.2 ZD. Výše uvedené odpady jsou v souladu s §7(6) vyhlášky č. 8/2021 Sb. zařazené jako odpady nebezpečné, označené kategorií „N“ a „O“. Zadavatel je původcem Odpadů dle s ust. zákona č. 541/2020 Sb.o odpadech („ZoO“). Dodavatel musí být oprávněnou osobou k nakládání s Odpady ve smyslu ZoO. Služba zahrnuje sběr, nakládku, přepravu a likvidaci odpadů či jejich využívání, spočívá v převzetí Odpadů, nabytí vlastnického práva k němu a následné likvidaci nebo dalším využití takového odpadu, včetně uhrazení veškerých příslušných poplatků s tím souvisejících, v souladu s příslušnými ust. ZoO.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.10.2022