Veřená zakázka

Zajištění digitalizace stavebního řízení (DSŘ)

Číslo ve věstníku:
Z2023-001086
Druh zadávacího řízení:
Předběžné oznámení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72200000-7 - Programování programového vybavení a poradenské služby
Popis:

Ministerstvo pro místní rozvoj oznamuje záměr vyhlásit nadlimitní veřejnou zakázku „Zajištění digitalizace stavebního řízení (DSŘ)“ v návaznosti na cíl digitalizace stavebního řízení v rámci zavádění eGovernmentu v ČR v otevřeném zadávacím řízení na služby. Předmětem veřejné zakázky bude vytvoření souboru informačních systémů pro zajištění digitalizace stavebního řízení jako je agendový informační systém (AIS), evidence autorizovaných osob ve stavebnictví a dalších podpůrných evidencí a komponent, které slouží k zajištění agendy stavebního řádu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a to zejména výkonu působnosti stavebních úřadů, dotčených orgánů, činí-li úkony podle jiného právního předpisu sloužící jako podklad pro vydání rozhodnutí v řízení podle tohoto zákona, ústředních správních úřadů při výkonu kontroly působnosti orgánů státní stavební správy, stavebníků a dalších účastníků řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Datum zahájení zakázky:
    09.01.2023