Veřená zakázka

Workflow – SAP FIORI

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Popis:

Předmětem této zakázky je dodávka, a implementace SW workflow v prostředí SAP FIORI (dále jen „WF“) pro objednávky, faktury, DLM a žádanky o fakturaci dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 Výzvy, včetně předání dokladů nutných pro řádné fungování, příručky pro obsluhu WF a zaškolení personálu Zadavatele. Součástí zakázky je rovněž dodání licencí, nezbytných k řádnému fungování WF a podpora provozu po dobu nejméně 5 let po předání díla do užívání Zadavateli. Práva a povinnosti Zadavatele a Uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.11.2022