Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

VÝZVA K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI - „Katetry a sondy – centralizované zadávání


Kategorie

Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Centrální zadavatel má v úmyslu zadávací podmínky veřejné zakázky vymezit tak, aby odpovídaly jeho potřebám a současně však umožnily co nejširší účast možných dodavatelů v zadávacím řízení. Za tímto účelem centrální zadavatel vyzývá relevantní dodavatele k účasti v předběžné tržní konzultaci („konzultace“) podle ustanovení § 33 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Předběžná tržní konzultace podle výzvy je korespondenční a uskuteční se vyplněním dotazníku, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 výzvy. Základním cílem konzultace je zjištění, zda zadavatelem požadovaný popis /specifikace materiálů/ je konkrétní a srozumitelný a zda nejsou dílčí požadavky zadavatele z pohledu možných dodavatelů obtížně splnitelné, případně diskriminační. Centrální zadavatel tímto žádá dodavatele, aby tento dotazník vyplnili a zaslali prostřednictví profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK v termínu do 20. 11. 2020. V případě, že vyzvaný účastník není registrován v elektronickém systému Tender arena, žádá centrální zadavatel o zaslání dotazníku na e-mail. adresu: vebr@nemsk.cz v termínu do 20. 11. 2020.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 04.11.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 20.11.2020 (23:59)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.