Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

VÝZKUM PUKLINOVÉ KONEKTIVITY V PVP BUKOV


Kategorie

Výzkum a vývoj

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Cílem projektu je získání relevantních dat pomocí in-situ experimentu v Podzemním výzkumném pracovišti (PVP) Bukov za účelem vytvoření a verifikace hydraulického a transportního modelu zájmového bloku horniny, který bude simulovat izolační část hlubinného úložiště. Důležitou součástí projektu bude vývoj a testování metodik a dostupných nástrojů pro charakterizaci horninového masivu za účelem tvorby hydrogeologického (DFN) modelu. První fáze prací bude zahrnovat postupnou geologickou charakterizaci vybraného bloku horniny. Program bude dále obsahovat odvrtání tří testovacích a několika monitorovacích vrtů. Vrty budou osazeny pakrovými systémy. Následovat budou vlastní hydraulické a stopovací zkoušky v kontrastních geologických prostředích zastižených systémem vrtů. Na základě získaných dat bude vytvořen strukturně-geologický a hydraulický model definovaného horninového bloku. Veškerá získaná data budou uložena do zadavatelem schválené databáze vytvořené na základě interní směrnice SÚRAO MP 23. Předmět plnění této veřejné zakázky je blíže specifikovaný v Příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 15.11.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.