Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Výstavba TNS Stéblová – kácení dřevin


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem VZ je kácení stromů a odstranění křovin včetně likvidace vytěženého materiálu v rámci přípravy pozemků pro následné stavební práce stavby „Výstavba TNS Stéblová“. Práce budou prováděny v rozsahu zadávací dokumentace, která vychází z „SO 32-50-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadby“. Součástí zakázky není odstranění kořenů, jejich následný odvoz a náhradní výsadba.
Zhotovitel je zavázán dodržovat nařízení EU č.995/ 2010 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Součástí plnění zakázky je dodání řádně vyplněného tiskopisu „Evidence vytěženého dřeva“ zvlášť pro pozemek (pozemky) každého z majitelů dotčených parcel.
Součástí předmětu plnění zhotovitele je i zajištění likvidace veškerého odpadu. Totéž se týká všeobecně vlastní vytěžené dřevní hmoty s výjimkou případů, kdy vlastník pozemku požaduje ponechat vytěženou dřevní hmotou dle svých pokynů. Zhotovitel je povinen splnit případné podmínky souhlasů vlastníků pozemků.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 27.01.2020 (08:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.