Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Výstavba expediční haly


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění zakázky je pak konkrétně výstavba nové budovy expediční haly včetně souvisejících terénních prací a komunikací v souladu s výkresovými částmi projektových dokumentací „Přístavba a stavební úpravy jatek spojené se změnou užívání části objektu jatek“, a „Expediční hala“ které jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Podrobný popis předmětu zakázky je dán jednak výše popsanými grafickými částmi projektových dokumentací, které jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, jednak soupisem prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že předmětem zakázky jsou jen ty části výše popsaného stavebního projektu, které jsou popsané v soupisu prací a dodávek, neboť některé části projektu přístavby a stavebních úprav jatek spojených se změnou užívání části objektu jatek (které nevyplývají ze soupisu prací a dodávek) nebudou předmětem zakázky.

Součástí plnění zakázky bude dále zhotovení prováděcí projektové dokumentace stavby a realizační dokumentace stavby a provedení všech potřebných zkoušek a revizí.

Bližší popis je uveden v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 19.06.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 06.07.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.